Przejdź do treści

RADA

Skład osobowy W-M Wojewódzkiej Rady BRD:

 • Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Przewodniczący WRBRD
 • Wojewoda Warmińsko – Mazurski – I Zastępca Przewodniczącego WRBRD
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – II Zastępca Przewodniczącego WRBRD
 • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie – Sekretarz WRBRD
 • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • Dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie
 • Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego
 • Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie
 • Przedstawiciel Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
 • Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
 • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu
 • Przewodniczący Konwentu Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 • Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK
 • Przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Olsztynie
 • Komendant Straży Miejskiej w Gołdapi
 • Prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców
 • Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 • Przedstawiciel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Miejski Inspektor BRD w Olsztynie
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

Skip to content