KONTAKTY

Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

ul. Towarowa 17
10-416 Olsztyn
89 538-11-36
obserwatorium@word.olsztyn.pl