Przejdź do treści

Warmińsko-Mazurska
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstała w kwietniu 2002 roku. Jest zespołem konsultacyjno-koordynacyjnym działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

O Radzie

WIĘCEJ O RADZIE

ZADANIA

Do zadań Rady należy opracowywanie regionalnych programów poprawy brd, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie brd, zatwierdzanie planów wydatków WORD-ów w części przeznaczonej na poprawę brd w województwie, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej, udzielanie pomocy podmiotom realizującym zadania objęte regionalnym programem poprawy brd, tworzenie systemu komunikacji ze społeczeństwem w zakresie brd, promowanie inicjatyw mających na celu ochronę życia i zdrowia użytkowników dróg, analizowanie i ocena podejmowanych działań.

O RADZIE

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zespołem konsultacyjno-koordynacyjnym działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Działa na podstawie Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz własnego Regulaminu organizacyjnego.
Działalność organizacyjną Wojewódzkiej Rady prowadzi Sekretariat Rady usytuowany w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

RAPORTY BRD

Zapoznaj się z raportami bezpieczeństwa ruchu drogowego

Więcej o …. ….

AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Nadzwyczajne  Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 06 września 2023 r. w Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się Posiedzenie Nadzwyczajne  Woje…

Program BRD dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2030

Publikujemy w zakładce Strategia Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Warmińsko-Ma…

KONTAKT

Działalność organizacyjną Wojewódzkiej Rady prowadzi Sekretariat Rady usytuowany w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Skip to content