Przejdź do treści

Posiedzenie Nadzwyczajne  Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  • przez

W dniu 06 września 2023 r. w Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się Posiedzenie Nadzwyczajne  Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tematem posiedzenia była prezentacja, a następnie zatwierdzenie przez Radę Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2022-2030.

Nasze województwo jest jednym z liderów realizacji działań systemowych na rzecz redukcji zagrożeń na drogach. Działa w powiązaniu z ośrodkami naukowymi i w oparciu o wiedzę pozyskiwaną z systematycznie gromadzonych danych o stanie bezpieczeństwa i ich analizie.

Program na lata 2022-2030 jest nowoczesny i spójny z najważniejszymi rekomendacjami                    i trendami międzynarodowymi. Zaprogramowane działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego dla województwa warmińsko-mazurskiego uwzględniają wszystkie aktualne dokumenty strategiczne oraz rekomendacje krajowe i międzynarodowe w tym zakresie.

Gustaw  Marek BRZEZIN – Przewodniczący Rady, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Marek BOJARSKI – Sekretarz Rady, Dyrektor  WORD Olsztyn
Konrad  Romik – Sekretarz Krajowej Rady BRD
Joanna ŻUKOWSKA – dr hab. inż.,prof. PG –  Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
Skip to content