Przejdź do treści

Sprawozdanie z działań na rzecz poprawy brd w województwie

  • przez

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisu art. 140j  ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, Sekretariat WRBRD przygotował roczne sprawozdanie z działań prowadzonych w województwie warmińsko – mazurskim, na rzecz poprawy brd.

Sprawozdanie jest przegotowywane do końca stycznia każdego roku, na podstawie informacji przekazanych przez Instytucje – Członków WRBRD i przesyłane do Krajowej Rad BRD.

Skip to content