Najświeższe wiadomości:
Podsumowanie roku na posiedzeniu WR BRD (poniedziałek, 9 styczeń, 2017)

W dniu 2 grudnia 2016 r. zorganizowano posiedzenie Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady BRD, której celem było podsumowanie działań na rzecz poprawy brd w 2016 r. Ważnymi elementami spotkania było zatwierdzenie "Programu Realizacyjnego na lata 2017 - 2018" oraz wręczenie wyróżnienia dla najlepszego Powiatu pod względem BRD w 2015 r.

Czytaj więcejNadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD (poniedziałek, 7 listopad, 2016)

Na wniosek KWP w Olsztynie zorganizowano nadzwyczajne posiedzenie WR BRD. Spotkanie poświęcono pogarszającym się statystykom w województwie, szczególnie dotyczącym śmierci przez twarde otoczenie drogi.

Czytaj więcej

Warmińsko-Mazurska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie


Poddziały:

LOGOWMRADYSMALL.jpg

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie powstała w kwietniu 2002 roku. Jest zespołem konsultacyjno-koordynacyjnym działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Działa na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz własnego Regulaminu. Siedzibą Wojewódzkiej Rady jest miasto Olsztyn.

Struktura organizacyjna brd w województwie
Modelowa struktura organizacyjna brd w województwie

Do zadań Wojewódzkiej Rady należy opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie projektów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Olsztynie i Elblągu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno - informacyjnej oraz analizowanie i ocena podejmowanych działań.