Najświeższe wiadomości:
"Nie skreślaj życia tak prędko" - Kampania Krajowej Rady BRD dotycząca nadmiernej prędkości (środa, 17 październik, 2018)

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego kampanię i szczególami działań.

Czytaj więcejPowiat węgorzewski wyróżniony na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady BRD (środa, 17 październik, 2018)

7 maja 2018 r. w WORD – Regionalnym Centrum BRD w Olsztynie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD, na którym przedstawiono analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiatach województwa w 2017 r.

Czytaj więcej

Warmińsko-Mazurska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie


Poddziały:

LOGOWMRADYSMALL.jpg

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie powstała w kwietniu 2002 roku. Jest zespołem konsultacyjno-koordynacyjnym działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Działa na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz własnego Regulaminu. Siedzibą Wojewódzkiej Rady jest miasto Olsztyn.

Struktura organizacyjna brd w województwie
Modelowa struktura organizacyjna brd w województwie

Do zadań Wojewódzkiej Rady należy opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie projektów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Olsztynie i Elblągu w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie brd, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno - informacyjnej oraz analizowanie i ocena podejmowanych działań.