Uwierzytelnianie współdzielone

Jedną z nudniejszych chwil podczas buszowania po nowej witrynie internetowej jest wypełnianie formularza tworzenia konta użytkownika. Tutaj, na Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, nie musisz tego robić, jeśli tylko posiadasz konto w jednej z tych witryn: Drupal. Funkcja, która to umożliwia, nosi nazwę uwierzytelniania współdzielonego i została wynaleziona przez Drupala, oprogramowanie, na którym oparta jest witryna Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Uwierzytelnianie współdzielone pozwala na rozpoznanie użytkownika na podstawie podanej przez niego nazwy użytkownika i hasła, nawet jeśli użytkownik ten nigdy nie tworzył konta na Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Jest to możliwe dzięki temu, że Drupal potrafi komunikować się z zewnętrznymi bazami danych o użytkownikach. Wyobraźmy sobie na przykład, że nowy użytkownik imieniem Jacek jest już członkiem Delphi Forums. Drupal informuje więc Jacka podczas tworzenia konta lub na stronie logowania, że może on zalogować się za pomocą swojego identyfikatora z Delphi Forums, zamiast tworzyć nowe konto na Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Jackowi to rozwiązanie się podoba i loguje się on ze swoją nazwą użytkownika jacek@remote.delphiforums.com oraz swoim zwykłym hasłem z Delphi Forums. Drupal nawiązuje połączenie z serwerem remote.delphiforums.com (zwykle korzystając z XML-RPC, HTTP POST, lub SOAP) i pyta: "Czy to hasło jest prawidłowe?". Jeśli odpowiedź zdalnego serwera brzmi tak, wtedy automatycznie tworzone jest dla Jacka nowe konto na Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie i zostaje on zalogowany. Jacek może później logować się na Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie w ten sam sposób i zawsze zaloguje się do tego samego konta.

Drupal

Drupal to nazwa oprogramowania, na którym opiera się Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Witryny wykorzystujące Drupala rozsiane są po całym świecie i wiele z nich współdzieli swoje bazy danych o użytkownikach, po to, by użytkownicy mogli bez zbędnych formalności logować się do wielu stron za pomocą jednego Identyfikatora Drupala.

Możesz więc bez przeszkód zalogować się do swojego konta na Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, korzystając z nazwy użytkownika zarejestrowanej na innej stronie opartej o Drupala. Identyfikator Drupala przypomina adres e-mail:użytkownik@serwer. Oto przykład poprawnego identyfikatora: mkobielak@drupal.org.