Czas na wstępne podsumowanie roku 2018 w województwie

W dniu 11 grudnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD, na którym oprócz podsumowania roku zatwierdzono kolejny Program realizacyjny na lata 2019-2020. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.