Powiat węgorzewski wyróżniony na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady BRD

7 maja 2018 r. w WORD – Regionalnym Centrum BRD w Olsztynie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD, na którym przedstawiono analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiatach województwa w 2017 r.