Posiedzenie Wojewódzkiej Rady BRD podsumowanie działań w zakresie edukacji i komunikacji 2017

Posiedzenie Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyło się 6 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Głównym tematem spotkania było przedstawienie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiatach województwa, zawartej w V Raporcie Obserwatorium BRD oraz wyróżnienie Powiatu działdowskiego jako najbezpieczniejszego w 2016 r.

Spotkanie rozpoczęto od analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiatach województwa warmińsko – mazurskiego, która wykazała, iż najlepszym powiatem pod względem brd w 2016 r. był obszar Powiatu działdowskiego. Rok 2016 charakteryzował się niekorzystnymi wskaźnikami w porównaniu do lat ubiegłych, ale jednocześnie 4 powiaty (gołdapski, nowomiejski, działdowski oraz nidzicki) osiągnęły bardzo wysokie oceny. Fakt ten skłonił do postawienia tezy, że mimo niekorzystnych tendencji istnieje potencjał do poprawy stanu brd w następnych latach. Niekorzystny stan wciąż nie zmienia się w powiecie olsztyńskim oraz elbląskim.

Następnie zainicjowano uroczyste wręczenie wyróżnienia dla przedstawicieli Powiatu. Pamiątkowe tablice z rąk Sekretarza Rady, Dyrektora WORD Olsztyn - Stanisława Szatkowskiego oraz Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Arkadiusza Sylwestrzaka otrzymali Starosta działdowski Pan Marian Janicki oraz I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie podinsp. Adam Borowski. Nagrodzeni zwrócili uwagę na najskuteczniejsze działania prowadzone w powiecie, dzięki którym osiągnięto dobry stan brd. Na czoło wysuwa się przede wszystkim wzorcowa współpraca z zarządcami dróg oraz rozwinięta wzajemna komunikacja ze społeczeństwem o miejscach lokalnych zagrożeń.

Następnie mł. insp. Robert Zalewski - Naczelnik WRD Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przedstawił aktualne opracowanie statystyczne obejmujące 11 m-cy bieżącego roku. Najważniejsze wnioski przedstawiono poniżej:


1. Nastąpił znaczny spadek ilości wypadków drogowych w regionie w stosunku do podobnego okresu z roku 2016

2. Zanotowano spadek liczby zabitych na drogach województwa o 25,0%

3. Zanotowano spadek liczby rannych na drogach województwa o 15,1%

4. Głównym problemem regionu są wypadki związane ze zderzeniami bocznymi oraz czołowymi pojazdów, najechaniem na pieszego oraz na drzewo – ilość oraz ciężkość wypadków tego typu w regionie jest najwyższa,

W związku z powyższym Naczelnik Zalewski wyraził podziękowanie, iż zintensyfikowane działania członków Rady, a w szczególności współpraca wielu służb wspomagających nadzór nad ruchem drogowym przyniosła wymierne efekty. Osiągnięcie pozytywnych wskaźników bezpieczeństwa w bieżącym roku przybliża województwo do osiągnięcia celu wojewódzkiej strategii brd w 2020 r.

Następnie Pani Izabela Nowaczyk z WORD Elbląg oraz Pan Mariusz Sztern z WORD Olsztyn poinformowali o działaniach edukacyjno – promocyjnych na rzecz poprawy brd, które zrealizowano w 2017 r. w WORD-ach. Najważniejsze z nich to:

1. Intensyfikacja działań w ramach Przedszkolnego programu edukacji komunikacyjnej „Autochodzik”

2. Współpraca z OSK

3. Realizacja wielu programów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych w województwie np. „Przyszły kierowca. Moje prawo jazdy”,„Chcę żyć! Jeżdżę bezpiecznie!”,„Błyskotliwa szkoła”, prezentacje "Symulatora dachowania oraz zderzeń"

4. Szkolenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego dające uprawnienia do samodzielnego egzaminowania na kartę rowerową

5. Współorganizacja 40 jubileuszowego Finału Ogólnopolskiego Turnieju BRD w Nidzicy

Na koniec spotkania głosowano nad przyjęciem projektu uchwały o zmianach w planie wydatków WORD Olsztyn przeznaczonych na brd w 2017 r. oraz zatwierdzeniem uchwały o wydatkach WORD w Olsztynie i Elblągu przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2018 r.

Pliki do pobrania:

ZałącznikRozmiar
V Raport Obserwatorium - Analiza 2016.pdf517.33 KB
Informacja o stanie brd za 11 miesiecy 2017 WarmiaMazury.pdf1.32 MB
Edukacja i komunikacja WORD Olsztyn 2017.pdf2.21 MB
WORD Elblag edukacja brd 2017.pdf1.7 MB