Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2012 r. na Warmii i Mazurach

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem brd w województwie warmińsko - mazurskim w 2012 r.