Poddziały:

24.04.19 Posiedzenie Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady BRD

Spotkanie Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbyło się 24 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej WORD w Olsztynie.

Spotkaniu przewodniczył Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin, który po przywitaniu członków Rady omówił porządek obrad.
Głównym powodem spotkania Rady była prezentacja kolejnego VII Raportu Obserwatorium BRD za 2018 r., które działa przy WORD w Olsztynie, a w szczególności analizy bezpieczeństwa w powiatach województwa Warmińsko - Mazurskiego.

rada1.jpg rada2.jpg

Szczegóły raportu oraz analizy powiatów przedstawił Pan Mariusz Sztern z WORD w Olsztynie, który stwierdził iż w 2018 r. nie mieliśmy do czynienia z wzrostem bezpieczeństwa na drogach województwa. Analiza wskaźnikowa obiektywnie wykazała, iż najniebezpieczniejszymi obszarami województwa warmińsko - mazurskiego były powiaty olsztyński i elbląski natomiast stosunkowo bezpieczne powiaty to nowomiejski, giżycki i piski.

Dodatkowo analiza najlepszych powiatów wykazała, iż powiat piski w 2018 r. był obszarem najbezpieczniejszym pod względem brd. Na obszarze powiatu zginęły jedynie trzy osoby - wszyscy byli pieszymi potrąconymi przez pojazd. Niekorzytne trendy potwierdzają się w innych powiatach gdzie największą liczbę śmiertelnych wypadków generują wypadki z pieszymi i twarde otoczenie drogi (drzewa). Warte odnotowania jest także to, iż powiat piski w 2012 r. również osiągnął najlepszy wynik pośród analizowanych powiatów województwa.

rada3.jpg rada4.jpg

Następnie zainicjowano uroczyste wręczenie wyróżnień - pamiątkowych tablic, upamiętniających najlepszy wynik brd w 2018 r. Z rąk Marszałka Województwa oraz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Arkadiusza Sylwestrzaka tablice otrzymali Grzegorz Pieloszyk – Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa w Piszu oraz Komendant Powiatowy Policji w Piszu nadkom. Marcin Karmowski.

Po zakończeniu ceremonii omówiono podsumowanie działań w zakresie poprawy wojewódzkiej i krajowej infrastruktury drogowej oraz ratownictwa drogowego w 2018 r. Głos zabrali kolejno Tomasz Radzikowski – Kierownik Zespołu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Jarosław Bera – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA w Olsztynie oraz Michał Kamieniecki – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
Po zreferowaniu działań i krótkiej dyskusji posiedzenie zamknięto.

Link do Raportu Obserwatorium BRD: http://obserwatorium.word.olsztyn.pl/

PLIKI DO POBRANIA:

7 Raport Obserwatorium BRD 2018.pdf
ZDW Olsztyn podsumowanie 2018.pdf
GDDKiA Olsztyn podsumowanie 2018.pdf