Uchwała Nr
XXVII/370/04
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 23 listopada 2004r.

w sprawie
rozpatrzenia złożonej przez Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego
informacji pt. "GAMBIT - Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego".

Na
podstawie § 35 ust. 3 i 4 Regulaminu Sejmiku Województwa
Warmińsko Mazurskiego przyjętego w dniu 4 lutego 1999 r. uchwałą Nr
III/21/99 z późn. zm. uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje
się złożoną przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informację
pt. "GAMBIT - Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Program
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego".

§ 2

Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Sejmiku
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Miron Sycz

Pliki do pobrania: