Zmiana numerów telefonów

Informujemy, że uległy zmianie numery telefonów do siedziby głównej WORD. Wszystkie numery telefonów na stronie internetowej zostały zaktualizowane. Prosimy o aktualizację swoich książek adresowych.