Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014 - 2020

Warmińsko-Mazurska Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014 – 2020

Uwzględniając aktualne uwarunkowania europejskiej i krajowej polityki transportowej, Wojewódzka Rada BRD przyjęła dokument, który jest kluczowym narzędziem regionalnego systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Stanowi on także kontynuację wieloletnich działań związanych z realizacją poprzedniego programu wojewódzkiego pn. „GAMBIT Warmińsko – Mazurski”.

Główne cele nowej Warmińsko – Mazurskiej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014 – 2020, są zgodne z rekomendacjami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Odpowiednie wartości przyjęte dla celów do roku 2020 wynoszą:

- zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o 50% w stosunku do roku 2010 tj. nie więcej niż 84 ofiary śmiertelne

- zmniejszenie ilości ofiar ciężko rannych o 40% w stosunku do roku 2010, tj. nie więcej niż 437 ofiar ciężko rannych.

Pliki do pobrania:
W-M Strategia BRD 2014 - 2020 (2,5 MB)
W-M Program Realizacyjny 2015 - 2016 (0,5 MB)
W-M Program Realizacyjny 2017 - 2018 (0,2 MB)
W-M Program Realizacyjny 2019 - 2020 (0,2 MB)
Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2004 - 2013

W lutym 2004 r. został przyjęty przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego "GAMBIT Warmińsko-Mazurski", którego misją jest:

"Warmia i Mazury przyjazne bo bezpieczne"

Głównym celem strategicznym programu jest zmniejszenie liczby śmiertelnych
ofiar wypadków drogowych o 50% do roku 2013.

Cel strategiczny zaktualizowano zgodnie z Krajowym Programem BRD GAMBIT 2005.

Osiągnięcie tak ambitnego celu strategicznego wymaga określenia a następnie podjęcia wielu kompleksowych, intensywnych, efektywnych i zintegrowanych działań na obszarze województwa. Biorąc pod uwagę najważniejsze problemy brd i grupy ryzyka bycia ofiarą wypadku drogowego na obszarze województwa, w okresie strategicznym do 2013 roku przyjęto pięć priorytetów do realizacji celu strategicznego:

  1. Usprawnienie funkcjonowania systemu brd w województwie,
  2. Modyfikacja niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego,
  3. Ochrona pieszych i rowerzystów,
  4. Likwidacja najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach,
  5. Zmniejszenie ciężkości wypadków.

Na poziomie regionalnym i lokalnym nie ma możliwości pełnego prowadzenia działań we wszystkich wymienionych obszarach. Stosownie do kompetencji instytucji i organizacji regionalnych i lokalnych oraz na podstawie przeprowadzonych analiz diagnostycznych działania systemowe ograniczono do pięciu wybranych obszarów, są to:

  • Budowa struktur zajmujących się brd w województwie,
  • Edukacja i komunikacja ze społeczeństwem,
  • Nadzór i kontrola ruchu drogowego,
  • Infrastruktura drogowa,
  • Ratownictwo drogowe.

Pliki do pobrania:

UWAGA!!! Z racji dużych rozmiarów dostępnych tutaj plików, zalecane jest pobranie ich wpierw na lokalny komputer. Można to osiągnąć naciskąjąc na dany odnośnik prawym przyciskiem myszy i wybraniem opcji "Zapisz element docelowy jako...".


Poddziały: