Skład Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wynikający z zapisów Art. 140i Prawa o ruchu drogowym.

 1. Przewodniczący:
  Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 2. Zastępcy Przewodniczącego:
  I Zastępca - Wojewoda Warmińsko - Mazurski,
  II Zastępca - Wojewódzki Komendant Policji w Olsztynie
 3. Sekretarz:
  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie
 4. Członkowie Wojewódzkiej Rady BRD:
 • Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • Dyrektor właściwego terenowo oddziału GDDKiA
 • Przedstawiciel Wojewody
 • Przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • Przedstawiciel Kuratora Oświaty
 • Przedstawiciel Zarządu Województwa
 • Przedstawiciel Zarządów Powiatu
 • Przedstawiciel wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast
 • Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
 • Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich
 • Przedstawiciel Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
 • Przedstawiciel Zarządów Dróg Powiatowych
 • Osoby wskazane przez Marszałka:

 • Dyrektor Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Dyrektor Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarskiej
 • Komendant Straży Miejskiej w Gołdapi
 • Prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców
 • Przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 • Przedstawiciel Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Miejski Inspektor BRD w Olsztynie
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie